"נקודת הכשל הייתה כשהמכונית נכנסה לפנייה במהירות"
איפה הכסף