"הקבוצה לא הצליחה לייצר יציבות בגלל כל השינויים בשנה האחרונה"
ספורט