"הדיל של הליכוד וימינה השפיע, אך האופציות פתוחות"
ינון מגל ובן כספית