"רק לא ביבי? זה לא מספיק כדי לקיים ממשלה לאורך זמן"
בן כספית ואריה אלדד