"גופשטיין וחבורתו היו זרז לירי לדרום ולאלימות בי־ם"
ינון מגל ובן כספית