"יש הרבה יותר התייחסות למבוגרים, אבל זה עדיין לא מספיק"
תחשבו טוב