"המצלמה הייתה חלק מתהליך פסיכולוגי שעברתי"
דידי לוקאלי