"אתה מפר הסכם שחוקק בחוק, לא יעשו אתך הסכמים"
ינון מגל ובן כספית