"גם המלך כפוף לשלטון החוק - כך אמר אליהו לאחאב"
ינון מגל ובן כספית