ינון מגל: "אם שרה היא רה"מ האמיתי, היא מצוינת"
ינון מגל ובן כספית