"בדמוקרטיה היועמ"ש לא אמור לשלוט בממשלה"
אראל סג"ל