"אם אתה שולט בגבולות, אתה לא צריך לעשות כלום בפנים"
בן כספית ואריה אלדד