"בני היה באירוע, ופתאום הרגיש שקשה לו לנשום"
ניסים משעל