"הכאב מאוד גדול, רואים אבל ברחובות החרדיים"
אראל סג"ל