"הגיע הזמן שהמדינה תלאים את המקום ותעשה סדר"
איפה הכסף