"כל חצר משכה לכיוון שלה וניהלה כפי שהיא ראתה"
איפה הכסף