"המקרה של ערד נלמד - והוגדרו כללים"
בן כספית ואריה אלדד