"המשטרה הפרה את כל הכללים - אז ביטלנו"
בן כספית ואריה אלדד