"הימים הללו זורקים אותנו שנים אחורה"
ינון מגל ובן כספית