"אפשר לחשוב שבן גביר הסתובב ב-1929 והתסיס את האווירה"
אראל סג"ל