"הנרטיב המוסלמי הוא שלא היה דבר לפני אל אקצא"
גיא פלג