"זו הזדמנות אחרונה לטפל בעזה בלי חזיתות אחרות"
ניסים משעל וגיא פלג