"המדינה מתנהלת כחלטורה כלפי המגזר העסקי"
איפה הכסף