"הצלחתי להפיל אותו ולחנוק אותו"
ינון מגל ובן כספית