עסקנים מונעים לימודי ליבה מחרדים המעוניינים בכך
אראל סג"ל