"אני בטוחה שאין מצביעים שרוצים שבנט יקים ממשלה עם הערבים"
בן כספית ואריה אלדד