ינון: "נוני יותר מפחיד מביבי, איזו אימה הוא השית"
ינון מגל ובן כספית