"יש תחושה שנתניהו לא אמר את המילה האחרונה"
סיון כהן