"הרבנים משתמשים ברטוריקה שקרית"
בן כספית ואריה אלדד