מצעד הדגלים בוטל: "מי צריך את הפרובוקציה הזאת?"
ספורט