"בית הדין יחליט מה העונש הראוי לקלינגר וטועמה"
ספורט