"לפני שמדברים על היענות חריגה - אין היענות"
אראל סג"ל