"אני אעשה קריעה על מעשה הקמת ממשלת השינוי"
גיא פלג