הבן של ליברמן עובד אצל מרטין שלאף
ינון מגל ובן כספית