"יש לנו קואליציה חדשה שמתפקדת כגוש אחד"
בן כספית ואריה אלדד