"ניתן להגיד באופן ודאי - ההצתות הן מעשה ידי אדם"
ניסים משעל וגיא פלג