"הפוליטיקאים החרדים חייבים לתחזק תחושת פחד"
סיון כהן