בן גביר הגיע לשער שכם: "זורקים עליי בקבוקים"
בן כספית ואריה אלדד