משפחתו של הקצין שמת בכלא מתנגדת לפרסום שמו
בן כספית ואריה אלדד