"הכנסנו צבא זר לתוך הוויכוח של העם היהודי"
בן כספית ואריה אלדד