"את ההישגים של איראן בגרעין אין להחזיר"
בן כספית ואריה אלדד