"אנחנו רואים עכשיו את ההזדמנות"
ינון מגל ובן כספית