בן: "חושש לבריאותכם"; ינון: "אתם מדברים על שופרות?"
ינון מגל ובן כספית