"אנחנו עוד חוגגים ומנסים לנוח מהשנה המטורפת שהייתה"
ספורט