"האיש והאגדה, החגיגה המתמדת שאינה נפסקת"
ינון מגל ובן כספית