"מאחל הצלחה לשר האוצר החדש על אף שהכניסו אותו לבור"
רוני דניאל