המאזין: "מצפה מהשרים לשעבר שיסייעו לחדשים"
רוני דניאל