"מדובר במלחמה של מי יישבר ראשון"
ניסים משעל וגיא פלג