3 ימים לאחר שמונה, מח"ט הנח"ל התמוטט ומת
בן כספית ואריה אלדד