"הקורונה תלווה אותנו כמה שנים טובות"
פרופ' רפי קרסו